723 518 727
ODHADY NEMOVITOSTÍ
Bc. Veronika Poláková

Bc. Veronika Poláková

Odhady nemovitostí


Odhady nemovitostí

Jako odhadce zpracovávám odhady nemovitostí a stanovuji dle potřeby jejich cenu tržní (obvyklou).


Oceňuji nemovitosti pro potřeby dědictví, při převodu nemovitosti z majitele na majitele, rozvodové řízení, mimosoudní vyrovnání majetku, pro bankovní účely, apod.

Oceňování pro daň z převodu nemovitosti nezpracovávám, tento odhad může provést pouze soudní znalec.


Odhady převážně realizuji pro Středočeský kraj (Rakovník, Kladno, Beroun, atd.) a pro Prahu-západ.


Odhady realizuji pro nemovitosti jako jsou:


Určujícím zákonem pro oceňování nemovitostí v ČR je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Zákon určuje, kdy je použit režim administrativního a kdy režim tržního oceňování.


Tržní ocenění:

Tržní odhad nemovitosti je odhad, který reflektuje hodnotu nemovitosti na trhu. Podle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., se majetek oceňuje tržní (obvyklou) cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Tržní (obvyklou) cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku ke dni ocenění.

Bc. Veronika Poláková

723 518 727
info@odhadypolakova.cz
Střední Čechy a Praha
facebook

© 2020 | webdesign RS | počítadlo.abz.cz