723 518 727
ODHADY NEMOVITOSTÍ
Bc. Veronika Poláková

Oceňuji nemovitosti pro potřeby dědictví, při převodu nemovitosti z majitele na majitele, rozvodové řízení, mimosoudní vyrovnání majetku, pro bankovní účely, apod.


Odhady realizuji pro nemovitosti jako jsou:


Určujícím zákonem pro oceňování nemovitostí v ČR je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Zákon určuje, kdy je použit režim administrativního a kdy režim tržního oceňování.


Administrativní ocenění:

Administrativní odhad vypracovává soudní znalec. Tyto odhady jsou nejčastěji pro výpočet daně darovací, daně z převodu nemovitosti, pro vklad nemovitostí do majetku firmy apod.


Tržní ocenění:

Tržní (obvyklou) cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku ke dni ocenění.


Do odhadu se zohledňují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv. Důležitou roli hrají faktory, jakými jsou hlavně majetkoprávní poměry, lokalita, okolí nemovitosti, dostupné služby a obecná finanční situace.ODHADY PRO DĚDICTVÍ


Zjednodušené tržní odhady pro účely dědického řízení

V rámci dědického řízení se stanovuje tržní cena (cena obvyklá) majetku zůstavitele. Pro posouzení tržní ceny nemovitosti v tomto případě, je dostačující zjednodušený odhad tržní ceny (dle aktuálních cen trhu s nemovitostmi).

Bc. Veronika Poláková

723 518 727
info@odhadypolakova.cz
Střední Čechy a Praha
facebook

© 2020 | webdesign RS | počítadlo.abz.cz